Pokemon RPG game (Stardust)

Bạn phải giải cứu Pikachu từ một căn bệnh rất nghiêm trọng. Việc chữa bệnh chỉ được biết đến là "Stardust" và bạn sẽ đi từ hành tinh này đến hành tinh khác để tìm thấy nó ... Bạn sẽ tiết kiệm Pokemon đáng tin cậy của bạn?

Pokemon-rpg-game-stardust
61% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi