เกมปริ๊นเซชงเหมือน (โครงการ: ปริ๊นเซ)

ยกลูกสาวของคุณหลังจากการตายของภรรยาของคุณ เมาในงานเขียนโปรแกรมทางสถิติโดยสามเดือนเป็นเครื่องปริ๊นเซ วัตถุประสงค์ที่ต่างกันหลายปลดล็อค

เครื่องปริ๊นเซพฤหัสบดีเจ้าหญิงเช่นโครงการ
85% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด