พฤหัสบดี Dating Sim (นารูโตะแฟนซิม)

คุณมี 50 วันเพื่อดึงดูดทั้งนารูโตะหรือ Sakuke หรือร็อคลี พัฒนาความสามารถของคุณและพิชิตรัก

พฤหัสบดีเดทซิมซิมนารูโตะเดท
78% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด