Pachinko המשחק עם הסאנס (Sundrops)

Sundrops הוא משחק של pachinko (פינבול יפנית) שבו אתה חייב לקחת כדורים בשיגור יום ראשון זו מטרה פשוטה, נותר לראות כיצד לעשות זאת.

Pachinko-המשחק-עם-הסאנס-sundrops
80% אוהב את המשחק הזה
כל המשחקים