بازی Pachinko با خورشید (Sundrops)

Sundrops بازی pachinko (شیطان پین بال دزد ژاپنی) که در آن شما باید توپ های راه اندازی شده توسط خورشید بازیابی است. این هدف ساده است، باقی مانده است دیده می شود چگونه است.

بازی-pachinko-با-خورشید-sundrops
80% عاشق این بازی
همه بازی ها