مبارزه با بازی با توپ (سومو توپ)

همانطور که در یک مسابقه سومو، شما باید مخالفان خود را در خارج از زمین را از cdrom درآوردید. ویژگی این بازی این است که این رشته به سرعت باریک است. تا 3 بازیکن بشر می توانند شرکت کنند.

کلیدهای جهت به حرکت می کند (برای پخش 1) کلید های WASD (برای پخش 2) کلید های های IJKL (برای پخش 3).

مبارزه-با-بازی-با-توپ-سومو-توپ
66% عاشق این بازی
همه بازی ها